om oss

nå alla länder

Målet för Mission International är att nå Sverige, men inte bara Sverige, utan också Europa och onådda folk runt om i världen, med budskapet om Jesus Kristus.

Evangelisation genom sociala medier

Mission International utför ett omfattande evangelisationsarbete genom sociala medier.

Nå människor genom musik

Musik är språket som når människors hjärtan. Genom radio och konserter nås många med evangeliet.

Webbsidor

Genom flera Jesus ”Domäner” når Mission International tusentals sökare via Google Search.

Evangelistskolan

Mission International multiplicerar räckvidden genom undervisning inom området Evangelisation.

Litteratur, traktater och flyers

Litteratur, traktater och flygblad används för att så frön med de goda nyheterna om Jesus Kristus.

Nya medier

Mission International har målet att utveckla tvärkulturellt arbete inom nya medier för att nå många med Kristus.

Mission International föddes som en förening 2014. Det första året fokuserades på hemsidan www.jesus.se. Cirka 1 person per dag fick sedan Nya Testamentet det första året genom att beställa från webbplatsen. Detta har vuxit till att nu inkludera över 30 sidor på Internet, plus sociala medier. Över 2,2 miljoner följare är anslutna till olika sociala nätverk Mission International handhar. Du kan se en video nedan från Songs4theCity som är en radiokanal som är en del av Mission International.

team

Några av dem som arbetar för och tillsammans med Mission International.

Roger Arnfjell

Roger Arnfjell

Direktor

Roger arbetar med strategisk planering och utvecklar webbplatser. Han är också ägare till tidningen Junia tillsammans med sin fru Marie.

Isabelle Arnfjell

Isabelle Arnfjell

Sångare

Isabelle är tillsammans med sin man Josef pastor i SOS Church Västerås. Hon är sångare och arbetar med Songs 4 the City tillsammans med Josef.

Josef Arnfjell

Josef Arnfjell

Kreativ producent

Josef spelar en nyckelroll för att utveckla Songs 4 the City. Detta är ett musikprojekt med målet att nå städerna med god kristen musik.

Jim Jarman

Jim Jarman

Församlingsplanterare

Jim Jarman är en del av teamet  och arbetar med mission och församlingsplantering. Han har tillsammans med Lynn tagit aktiv del i församlingsplantering i flera världsdelar och arbetar som mentor.

Marie Arnfjell

Marie Arnfjell

Producent

Marie är grundare och chefredaktör för Junia. Hon är också grundare av Sisters International, en organisation som hjälper kvinnor.

David Arnfjell

David Arnfjell

Producent

David är styrelseledamot och har från tid till annan ansvarat för uppdatering av Jesus.se och Facebook-sidan fb.com/jesusidag.

Jennie Jensen

Jennie Jensen

Producent

Jennie Jensen arbetar med Gud finns och Västerås Life och har också sitt eget arbetsområde med 3=1 och har drivit eget företag inom hälsa.

Lynn Jarman

Lynn Jarman

Producent

Lynn Jarman är tillsammans med sin man Jim en multiplikationskatalysator för församlingsväxt och mission. Hon arbetar på nätet med Junia Magazine.

Jonatan Svensson

Jonatan Svensson

TV Evangelist

Jonatan arbetar med LoveRevival TV och samverkar regelbundet med Mission International i Live Prayer på fb.com/jesusforall.

Victorino Buitrago Builes

Victorino Buitrago Builes

Church Planter

Victorino arbetar med församlingsplantering i  Västerås och Colombia. Han uppdaterar Facebooksidan fb.com/medellinvidaco.

Lucia Man Gulei

Lucia Man Gulei

Producent

Lucia arbetar med evangelisation på sociala medier. Hon tar hand om Bucuresti Life där tusentals människor i Rumänien nås.

Referens

Ronald L. Harris har arbetat inom radio hela sitt liv. I 15 år för KCBI Radio i Dallas, men även som Radio/TV specialist inom US Air Force. Nu är han president för MEDIAlliance International.

Ronald L. Harris

President MEDIAlliance

John Breneman, har fil kand, masters- och doktorsexamen. Han har undervisat på olika skolor och i andra sammanhang runtom i Sverige. Hans favorituppgift är att förbereda par inför en livslång relation men han undervisar också gärna i olika relationsrelaterade ämnen.

John Breneman

KRIS

Anders Ahlenius arbetar med eget företag inom Ledarskap. Ett av hans stora intressen är ledarutveckling och han är även föreläsare och inspiratör.

Anders Ahlenius

Ledarcoach

du kan kontakta oss
genom formulär nedan!

Skicka oss din e-postadress och ditt namn så kontaktar vi dig.

10 + 1 =

Pin It on Pinterest

Share This