När man ser på de områden i världen som Joshua Projekt räknar bland de 31 största folkgrupperna och som brukar definieras som ”onådda folk” för evangeliet – finns språkgrupperna dari, arabiska, urdu, hindi, telugu, pashto, bengali, punjabi, kinesiska, turkiska med. Det är länder som Indien, Pakistan, Bangladesh, Algeriet, Turkiet, Afghanistan. Det procentuella antalet kristna i dessa områden är under 0,01 procent. Här bor totalt 905 miljoner människor.

Forskare inom missionsektorn påpekar att ungefär 90 procent av missionsmedel och missionsarbete går till delar av världen som räknas som redan nådda av evangeliet. Det innebär att bara 10 procent går till att arbeta bland de cirka 2 miljarder människor som aldrig hört talas om Jesus. (Reach Beyond räknar med det antalet onådda – se deras pdf)

Detta är möjligt redan idag!

Korta missionsresor
Det som är vanligt idag inom mission är ”korta missionsresor”. Man reser i team till något område för en kampanj. I de flesta fall är det till områden där man redan har missionerat på något sätt. Det kanske vore dags att ställa om och göra ”korta missionsresor” till onådda områden.
Sådana resor bör då förberedas med (1) research för området, (2) vilka möjligheter det finns att göra något och (3) formandet av ett team.

Att hitta nycklar till kulturen
Missionshistoriskt har det varit så att mission i olika länder ha haft ögonblick när missionärer hittat nycklar till kulturen som varit av avgörande betydelse för att nå människor med evangeliet.
Sett ur ett sådant perspektiv så driver sociala medier tanken på igenkänning för att utvidga sina egna affärsverksamheter. Att använda det (a) spåret av igenkänning skapar också möjlighet att paketera evangeliet på ett bra sätt. Vår  (b) ”bild-drivna” kultur har också skapat igenkänningstecken i bildens form som kan göra paketeringen lätt för att använda sociala medier för att nå olika folkgrupper.

Digital mission
Idag är många av de länder och språkgrupper som betecknas som onådda öppna för digital kommunikation. De finns i områden i världen där det finns ett snabbt växande mobiltelefonnät och internet och sociala medier är på stark frammarsch. Språk som arabiska, hindi, bengali och turkiska är tillgängliga och utbredda även inom västvärlden med kyrkor på de språken.
Det skulle med lätthet gå att forma språkteam med relativt små kostnader för produktion material för de avsedda språkgrupperna.

Sociala medier
En av de mest stängda länderna för mission är Afghanistan. Men landet har fortfarande ett öppet för internet. Kabul med 25 km radie har 2,6 miljoner Facebookkonton. Där finns ett öppet fönster för mission.  Dhaka i Bangladesh med 25 km radie har 23 miljoner Facebookkonton. Så ser det ut land efter land och område efter område.
Idag är kan man inte längre tala om ”stängda länder” i den traditionella betydelsen. Det finns fönster och dörrar in till och ut från onådda folk och onådda folkgrupper.

RA


https://joshuaproject.net/frontier/5

 

 

 

Pin It on Pinterest

Share This