Charles Finney var en förkunnare som var rikt använd av Gud. Sommaren 1830 fick han en kallelse att ha en mötesserie i Rochester. Finney upplevde en övertygelse att han skulle åka dit. Ganska snart blev bönens Helige Ande så mäktigt utgjuten att folk stannade hemma från de offentliga mötena för att bedja.

En man som hette Abel Clary kämpade med Gud i bön under denna period. Han bad nästan dag och natt. Fader Nash som brukade följa med Charles Finney gjorde också det tillsammans med några diakoner.

Praktiskt taget alla i staden blev omvända. Finney berättar att stadens enda teater gjordes om till hyrstall och den enda cirkusen blev tvålfabrik. Ölkaféerna stängdes. Finney höll 98 predikningar i de olika kyrkorna mellan den 10 september 1830 och 6 mars 1831. Man beräknar att befolkningen ökade under väckelseperioden med över 60 procent samtidigt som brotten minskade med samma procenttal. Poliserna var i stort sett sysslolösa och fängelserna tomma. Väckelsen hade också med sig att de kristna enades runt att ta avstånd från alkohol och att avskaffa slaveriet.
Man räknade med att 10 000 blev frälsta under väckelsen. Pastorer från grannstäderna kom dit och fick del av väckelsens eld och förde den vidare ut till andra närliggande städer.

En man, Dr. Beecher, som tidigare varit motståndare till Finney skrev ”Detta var ett Guds verk. Det var den mäktigaste väckelse världen någonsin upplevt på så kort tid. 100 000 rapporteras ha gått in som medlemmar i olika församlingar som resultat av denna väckelse. Det är utan motsvarighet i kristenhetens historia.”
Finney själv sade att nyckeln som öppnade dörren till himlens välsignelse under denna väckelse var bön.

”En väckelse kan förväntas när kristna har en anda av bön för väckelse.”  Charles Finney

(sid 86 i Charles Finney av Basil Miller).

Från Christianity Today
http://www.christianitytoday.com/history/people/evangelistsandapologists/charles-finney.html

 

Pin It on Pinterest

Share This